Woord vooraf

Een blog over de Agion Oros (Athos), de Tuin van de Moeder Gods, het spirituele centrum van het oosters-orthodoxe christendom.
En dus ook over kloosters, pelgrimeren en ikonen. (Tekst in geel bevat een link)
Zie ook de Facebookpagina Vrienden van de Heilige Berg Athos (Άγιον Όρος)woensdag 24 mei 2017

622 - HEMELVAART DES HEREN/H ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Hemelvaart des Heren/Η Ανάληψη
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546

Vanavond (morgen), veertig dagen na Pasen, het Feest der Feesten, vieren we de glorierijke Hemelvaart van de Heer (Grieks: Η Ανάληψη του Κυρίου/I Análipsi tou Kiríou). We herdenken dat Jezus is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. De Heilige Evangelist Lukas vertelt het verhaal: 24, 36-53  (Jezus in hun midden).

In heerlijkheid zijt Gij opgestegen, o Christus onze God,
Gij hebt Uw leerlingen verblijd door de belofte van de Heilige Geest, 
want door Uw zegen leerden zij,
dat Gij de Zoon van God zijt, 
en de Verlosser van de wereld.
(Troparion van de Hemelvaart des Heren)

Met de Hemelvaart van Christus is de Paastijd in ruimere zin afgesloten en begint de voorbereiding op Pinksteren. De paasgroet en de paasgezangen verstommen. Toch is de Hemelvaart geen treurdag of de aanvang van de eentonige gewone tijd, maar begin van een nieuwe, vreugdevolle verwachting: Christus gaat naar de Vader om ons de Heilige Geest te zenden. In deze belofte ligt de vervulling echter al besloten, zoals het kondakion van het feest duidelijk zegt:

Nadat Gij de heilsorde had volbracht omwille van ons, en het hemelse met het aarde verenigd had,
zijt Gij in heerlijkheid opgestegen, Christus onze God,
zonder van ons heen te gaan, zodat er geen scheiding kwam.
En hun die Gij liefhebt, roept Gij toe: Ik ben met u, en niemand tegen u. (Bron: Klooster Hemelum)Op Athos viert het Heilig Klooster Esfigménou dit feest, evenals diverse kelliá die aan de Hemelvaart gewijd zijn.

zondag 21 mei 2017

621 - DE AARTSBISSCHOP VAN ALBANIE ANASTASIOS BEZOEKT ATHOS

De aartsbisschop van Albanië, zijne Heiligheid Anastásios, maakte deze week een pelgrimage naar de Agion Oros. Maandag ontving de Ierá Epistasía hem volgens de traditie in het Protáton, in Kariés. Later bracht hij bezoeken aan de Antoniáda Akadimía, aan I.M. Xenofóntos, en aan I.M. Vatopedíou.De broederschap van I.M. Xenofóntos ontving, met abt Géronta Aléxios, de aartsbisschop: 


Bron: Amen.gr (ook meer foto's) en hier

Antoniáda:

Vatopedíou:

zondag 30 april 2017

619 - DERDE ZONDAG VAN PASCHA/ΠΑΣΧΑ, HEILIGE MIRONDRAGENDE VROUWEN

Deze zondag staat in het teken van de eerste verschijning van Jezus na zijn begrafenis. Deze twee ikonen van Theofánis de Kretenzer, in Kretenzische Stijl, verbeelden de tekst.

[1] Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. [2] Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. [3] Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. [4] De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. [5] De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. [6] Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft. [7] Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.” Dit had ik u te zeggen.’

Links: Onder de boog staat ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ EKEITO O Κ(ΥΡΙΟ)Σ (zie de plek waar de Heer lag) en, rechts, bij de opening van het graf: O ΑΓ(ΙΟ)Σ ΤΑΦΟΣ (het Heilige Graf)

De Steen/Ο Λίθος 
(Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)


[8] Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met
grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. [9] En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de knieën. [10] Toen zei Jezus hun: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien. (Matth. 28, 1-10)


                                                        Το Χαίρε των Μυροφόρων/De begroeting van de Mirondraagsters 
                                                                               (Theofánis de Kretenzer, I.M. Stavronikíta, 1546)
                                  
Onder de boog staat Το Χαίρε των Μυροφόρων (de begroeting van de Mirondraagsters): Gegroet. Opschrift bij de Moeder Gods: Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟΥ), bij Jezus: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ, en bij Maria Magdalena: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

zaterdag 29 april 2017

618 - DINSDAG VAN PASCHA/ΠΑΣΧΑ, I.M. IVIRON, LITANIA VAN DE IKOON PANAGIA PORTAITISSA

De tweede grote litanía vindt plaats bij het I.M. Ivíron met de wonderdoende ikoon van de Panagía Portaïtissa. Normaal vindt deze litanía plaats op de dinsdag van Pasen, maar omdat het weer zeer slecht was (zie mijn blog over de maandag) is de processie verplaatst naar vrijdag 21 april, de feestdag van de Panagía Zoodóchos Pigí, de Levenschenkende Bron.

In de vroege ochtenduren vierden de Metropoliet van Langkadá, Lití en Rentíni, samen met hegoúmenos archimandriet Nathanaël en oud-abt Vasílios de Orthros en de Waterwijding.
Daarna ging men naar de Káthisma van de Panagía Portaïtissa voor de goddelijke Liturgie en vervolgens werd de ikoon overgebracht naar de Agíasma en geplaatst op de plek waar volgens de traditie de Heilige Gabriël hem in 1004 uit de zee viste.

          Romfea.gr en veel meer foto's hier

vrijdag 28 april 2017

617 - MAANDAG VAN PASCHA/ΠΑΣΧΑ, KARIES, LITANIA VAN DE IKOON AXION ESTIN DEEL 3/3

Tijdens de ontvangst in I.M. Koutloumousíou was het weer nog aangenaam, met een zonnetje. Na de plechtigheid in het kathólikon, trok de litania verder de omgeving van Kariés in, om via onder andere het konáki van I.M. Stavronikíta bij I.S. Agíou Andréa aan te komen. De litanía loopt verder:

Mijn paréa en ik liepen niet verder mee, maar gingen in het konáki voorbereidingen treffen voor de ontvangst van de ikoon en de stoet. Ondertussen trok de hemel wel langzaam dicht boven het konáki en de Heilige Andreasskíti. Ook vielen de eerste druppels.

Ondanks de nattigheid verwelkomden wij de pelgrims aan de poort van onze konáki met onder meer de ikoon van de beschermheilige van het klooster, de Heilige Nikolaas Streidás.


De Andreasskíti bood bescherming aan de stortregen die inmiddels uit de hemel viel. Die regen nam uiteindelijk zulke vormen aan dat de litanía hier werd afgebroken. Het laatste uur kon niet meer voltooid worden. 

De ikoon werd met de auto in het kletsnatte Karíes in veiligheid gebracht en ook de vele pelgrims probeerden, net als wij, een beetje droog te blijven. Dat viel niet mee. Het bleef de verdere middag en een deel van de avond stortregenen.


Bron: Amen.gr
          Moni Esfigménou

donderdag 27 april 2017

616 - MAANDAG VAN PASCHA/ΠΑΣΧΑ, KARIES, LITANIA VAN DE IKOON AXION ESTIN DEEL 2/3

De hele Grote Week tot en met Paaszondag was het weer prima geweest. Zowel overdag als 's nachts was de hemel kraakhelder, zodat de zon en de maan en veel sterren te zien waren. En het geluid van de stilte (en de vogels) te horen. Maar maandagochtend, de dag van de litanieën, zowel in 'mijn' I.M. Stavronikíta als in Kariés, was het plotseling zwaar bewolkt, boven de zee en boven de Berg. Je hoorde ook al meer wind. Onze kaarsen waaiden in de vroege ochtend regelmatig uit, maar gelukkig bleef het droog.


Voordat we naar Kariés vertrokken voor de litanie met de Axion Estin-ikoon zei vader F. dat het net deze dag mogelijk zou gaan regenen. Boven Kariés in de bergen hingen de wolken lager, maar in de loop van de ochtend brak gelukkig de zon toch nog door. Ik zou met mijn paréa de processie volgen tot I.M. Koutloumousíou, en daarna bij het konáki van I.M. Stavronikíta de stoet weer opwachten, zo'n twee en een half uur later. 

Tegen elven vertrok de litanía uit de Protátonkerk richting I.M. Koutloumousíou, via het konáki van I.M. Ivíron en dat van I.M. Pantokrátoros. Daar stopte de grote stoet pelgrims die de ikoon begeleidde telkens voor een begroeting van de ikoon. Voor de pelgrims was er eten en drinken tijdens dergelijke stops. Hieronder volgen foto's uit dit begin van de litanía:


 


Bij I.M. Koutloumousíou werd de ikoon opgewacht door onder meer de hegoúmenos van I.M. Esfigménou, Bartholoméos. Voor de meelopende pelgrims stond spijs en drank klaar:Bron: Amen.gr
Loading...